Főoldal

Fenntartó és működtető:
Szigetvári Tankerületi Központ. 7900 Szigetvár, Deák Ferenc tér 16. Tankerületi Igazgató: Bognár László, telefon: +36 73 795 215 szigetvar@kk.gov.hu.

7838, Vajszló Iskola u. 1. tel : +36 (73) 485 091
vajszlosuli@gmail.com

Főoldal

Karaoke - és népdaléneklési verseny

 

2019.03.28 - án  karaoke - és népdaléneklési versenyt tartottunk az iskolánkban. Minden osztály énekelt egy népdalt és egy karaoke számot. 

Nagyon sokan mozgással is kísérték az előadásukat. Vidám hangulatban telt ez a délután. A legjobb alsós és felsős produkciós osztály jutalmat kapott.

 

 

Iskolanyitogató a Vajszlói Kodolányi János Általános Iskolában 

 

Iskolanyitogató 

FELHÍVÁS

ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEÍRATÁS-ra

 

A Szigetvári Tankerületi Központ tájékoztatja az érintett szülőket, hogy a 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

A beíratás időpontja:

 

 2019.április 11. (csütörtök) 8.00 órától 18.00 óráig

2019. április 12. (péntek) 8.00 órától 16.00 óráig

 

A beíratás helyszíne:

Vajszlói Kodolányi János Általános Iskola

7838 Vajszló, Iskola utca 1.

Tanköteles a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti. A 2019/2020-as tanévben a 2013. augusztus 31-én, vagy az előtt született gyermekek válnak tankötelessé.

A tanköteles gyermeket a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes iskola első évfolyamára beíratni.

 

Az első évfolyamra történő beíratáskor az alábbi iratokat, igazolásokat kell bemutatni:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány,
  • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány, (lakcímkártya)
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás:
  • óvodai szakvélemény,
  • szakértői bizottság szakértői véleménye,
  • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye
  • nyilatkozat törvényes képviseletről
  • nyilatkozat életvitelszerű lakcímről
  • tartózkodási hely igazolása (állandó lakhely hiányában; szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén)

A Vajszlói Kodolányi János Általános Iskola felvételi körzete:

  • Vajszló, Hirics, Piskó, Lúzsok, Vejti, Páprád, Zaláta, Kemse, Sámod, Kisszentmárton, Mailáthpuszta, Kórós, Adorjás, Baranyahidvég

Tájékoztatjuk a szülőket, hogy az idei tanévtől kezdődően elektronikus ügyintézéssel történő jelentkezésre is van lehetőség (április 1-jét követően), de a beíratáson minden szülőnek személyesen is meg kell jelennie az intézményben.

Az elektronikus ügyintézés a KÖFOP 1.00-VEKOP 15 – 2017 00054 Köznevelés Állami Fenntartóinak Folyamat Egységesítése és Elektronizálása (KAFFEE) projektben kifejlesztett ügyintézési felületen lehetséges (https: //eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap).

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt.

Az iskola felvételi döntése ellen a szülő (gondviselő) - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül - a gyermek, tanuló érdekében jogorvoslati eljárást indíthat, amelyet a Szigetvári Tankerületi Központ igazgatója hivatott elbírálni.

 

 

                                                                                                                                                                                                                              Kalapáti Attila

                                                                                                                                                                            tankerületi igazgató