Könyvtár

Fenntartó és működtető:
Szigetvári Tankerületi Központ. 7900 Szigetvár, Deák Ferenc tér 16. Tankerületi Igazgató: Bognár László, telefon: +36 73 795 215 szigetvar@kk.gov.hu.

7838, Vajszló Iskola u. 1. tel : +36 (73) 485 091
vajszlosuli@gmail.com

Dani Lajos Emlékkönyvtár

Az iskolai könyvtár nyitvatartása:

Kedd:           1300-1345

Csütörtök:   1400-1445

Péntek:        1300-1345

Az intézmény tanulói és pedagógusai számára áll rendelkezésre kölcsönzés és olvasótermi könyvhasználattal.

Könyvtári állományrészlet:

  • Kézikönyvtári állomány
  • Pedagógiai gyűjtemény
  • Ismeretközlő irodalom
  • Szépirodalom
  • Szakirodalom

A könyvtár feladata az oktató-nevelő munka segítése. Biztosítja az intézmény nevelői és tanulói részére az oktatáshoz és a tanuláshoz szükséges információkat és ismerethordozókat.

Feladat.. adódóan ezért gyűjtőkörébe az oktató-nevelő munkát elősegítő információhordozók tartoznak. /könyvek, DVD, VSH, audióazetták, audió-vizuális eszközök/

A könyvtárban találhatók:

  • általános művek
  • lexikonok, szótárak, atlaszok
  • idegen nyelvű kiadványok
  • a tudományok különböző területeinek szakirodalma (természet- és társadalomtudományok)
  • speciális kertészeti-növénytani szakirodalom

Az állomány 6700 egyedi leltári anyagot tartalmaz.

A tanulók számára TARTÓS TANKÖNYVEKET biztosít az iskolai Dani Lajos Emlékkönyvtár.

Dani Lajos saját személyi könyvtárából adományozott ill. ajándékozott több kötetet.

Dani Lajos saját írásait (2 kötet) ő és halála után felesége több példányban könyvtárunknak.

Dani Lajos: Falu az ország peremén

Szülőföldemen (Válogatott ormánsági történetek)