Főoldal

Fenntartó és működtető:
Szigetvári Tankerületi Központ. 7900 Szigetvár, Deák Ferenc tér 16. Tankerületi Igazgató: Bognár László, telefon: +36 73 795 215 szigetvar@kk.gov.hu.

7838, Vajszló Iskola u. 1. tel : +36 (73) 485 091
vajszlosuli@gmail.com

Főoldal

 

FELHÍVÁS

 

A Szigetvári Tankerületi Központ fenntartásában működő Vajszlói Kodolányi János Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskolába (7838 Vajszló, Iskola u. 1.

Tel.: 06-73/485-091) történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2017/2018- as tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2017. április 20. (csütörtök) 8.00 - 18.00 óráig

2017. április 21. (péntek) 8.00 - 16.00 óráig

Tanköteles, azaz 2011. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas,

 a gyermek nevére kiállított személyi azonosító iratot (pl.:gyermek születési anyakönyvi kivonata), TAJ kártyát, a lakcímet igazoló hatósági igazolványt

és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy beiratkozáskor nyilatkozzanak a kötelező hit- és erkölcstan oktatásáról és a gyermek felügyeletéről is.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Szigetvári Tankerületi Központ

igazgatója hivatott a felül bírálati kérelmet elbírálni.

Tankerületi igazgató

 

Kedves Szülők!

 

Köszöntjük Önöket abból az alkalomból, hogy óvodás gyermekük 2017.szeptemberétől iskolánk tanulója lesz!

 

Bizonyára Ön is tudja, hogy lehetősége van erkölcstan és hittan tanóra választásában.

 

Mivel a köznevelési törvény lehetőséget ad arra, hogy a szülő és gyermeke válasszon a hittan óra és az erkölcstan tanóra között, ezért kérjük, hogy 2017.03.13-án du. 16 h-kor szíveskedjen megjelenni az iskola ebédlőjében, ahol az egyházak képviselői is bemutatkoznak.

 

 

Vajszló, 2017.03.05.

                                                                                    Üdvözlettel:

                                                                                                                        Kilinkó Gyula

                                                                                                                     intézményvezető

"Nyári Tábor 2016"