Főoldal

Fenntartó és működtető:
Szigetvári Tankerületi Központ. 7900 Szigetvár, Deák Ferenc tér 16. tel : +36 73 795 215 szigetvar@kk.gov.hu.

7838, Vajszló Iskola u. 1. tel : +36 (73) 485 091
vajszlosuli@gmail.com

Főoldal

Felhívás 

 

A Szigetvári Tankerületi Központ fenntartásában működő Vajszlói Kodolányi János Általános Iskolába (7838 Vajszló, Iskola u. 1.

Tel.: 06-73/485-091) történő beíratásra

 

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2018/2019- es tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2018 április 12. (csütörtök) 8.00 - 18.00 óráig

2018 április 13. (péntek) 8.00 - 16.00 óráig

Tanköteles, azaz 2012. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas,

a gyermek nevére kiállított személyi azonosító iratot (pl.:gyermek születési anyakönyvi kivonata), TAJ kártyát, a lakcímet igazoló hatósági igazolványt

és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni. Ezen felül a diákigazolvány igényléséhez szükséges adatlapot, amely a Sellyei Kormányablakban igényelhető!

 

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy beiratkozáskor nyilatkozzanak a kötelező hit- és erkölcstan oktatásáról és a gyermek felügyeletéről is.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Szigetvári Tankerületi Központ

igazgatója hivatott a felül bírálati kérelmet elbírálni.

       Tankerületi igazgató

 

Tisztelt Szülők!

Felhívom figyelmüket, hogy a magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermek veszélyeztetés tükrében című tájékoztató anyagot az alábbi elérhetőségen megtalálhatják.

A tájékoztató elérhető ITT

 

21106602_1596170860443710_2608918550433194495_n.jpg

Tisztelt Szülők!

A 2017/2018-as tanévben iskolánkban pedagógusok hiánya miatt a harmadik és a negyedik évfolyamon délután napközis foglalkozásokat tartunk. Tanórák csak délelőtt lesznek, így délután a napköziben a házi feladatukat készítik el a gyerekek. A tanulók a felszerelésüket napi szinten hazaviszik. Lehetőség van választásra:

 

  • NAPKÖZIS ellátás: napi 3-szori étkezés, hazautazás a négy óra utáni busszal.
  • MENZA: csak ebéd, hazautazás a korábbi busszal, a vajszlói tanulók ebéd után hazamennek.
  • NEM IGÉNYEL ÉTKEZÉST, tanítási órák után hazamegy (vidéki csak akkor választhatja, ha van busza ebben az időben).