Főoldal

Fenntartó és működtető:
Szigetvári Tankerületi Központ. 7900 Szigetvár, Deák Ferenc tér 16. Tankerületi Igazgató: Bognár László, telefon: +36 73 795 215 szigetvar@kk.gov.hu.

7838, Vajszló Iskola u. 1. tel : +36 (73) 485 091
vajszlosuli@gmail.com

Főoldal

Hit-és erkölcstan oktatás leendő elsős gyermekek szülei számára

 

Tisztelt Szülők!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 35. §-a alapján az általános iskolákban kötelező etika óra helyett a szülők választhatják gyermeküknek az Országgyűlés által elismert egyházak és azok belső egyházi jogi személye által folytatott hit- és erkölcstan oktatást, amely választása esetén és a tanulócsoport indítását követően az a tanuló számára kötelező tanórai foglalkozássá válik.

Önök, mint szülők nyilatkozhatnak arról, hogy kötelező tanórai foglalkozásként gyermekük számára az etika oktatást, vagy valamelyik, az Országgyűlés által elismert egyházak és azok belső egyházi jogi személye által folytatott hit- és erkölcstan oktatást választanak.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy ez a nyilatkozattétel egy lehetőség az Önök számára és nem kötelezettség, ugyanis az EMMI rendelet megállapítja, hogy ha a szülő nem tesz nyilatkozatot, akkor az iskola a tanuló számára az etika oktatását szervezi meg.

Iskolánkban a katolikus és református egyházak hit és erkölcstan oktatása működik, melynek választását beiratkozáskor kell a szülőnek jeleznie az elsős gyermek érdekében.

Segédanyag és tájékoztató a katolikus hit-és erkölcstan foglalkozásokról 

 

 

Református hittan segédanyag és tájékoztató:

Református hittan:

Megismerni Istent, megtapasztalni szeretetét, bibliai történeteket olvasni, Jézusról énekelni, sokat játszani és nevetni....Szeretettel várjuk a gyermekeket református hittanra! 

Kérdés esetén: Fodor Ákos, lelkipásztor (30/867-19-41)

Erre a linkre kattintva megtalálható minden további információ:

https://reformatus.hu/hittan/

A Vajszlói Kodolányi János Áltatlános Iskola

eljárásrendje a 2020-2021. tanévben

a járványügyi készenlét idején

megtekintheti itt