Dani Lajos

Fenntartó és működtető:
Szigetvári Tankerületi Központ. 7900 Szigetvár, Deák Ferenc tér 16. Tankerületi Igazgató: Bognár László, telefon: +36 73 795 215 szigetvar@kk.gov.hu.

7838, Vajszló Iskola u. 1. tel : +36 (73) 485 091
vajszlosuli@gmail.com

Dani Lajos

(1938-2012)

Dani Lajos

          "Egész életében arra törekedett, hogy az Ormánság1 népének hagyományait, szokásait, néprajzi értékeit összegyűjtse, vele a múlt homályait oszlassa, gyermekkorának titokzatos világát felelevenítse, kincseit megossza a jelennel. 1938. május elsején született Drávapalkonyán, egy olyan ormánsági faluban, melyhez fűződő végtelen szeretete, hűsége egész életét áthatotta, gondolkodását meghatározta. Hosszú évtizedeken át a vajszlói iskola szolgálatában állt. Tanárként, osztályfőnökként generációkat nevelt. Nagy tudású, széles látókörű, sokoldalú pedagógus volt.

            Közvetlen környezetének, Drávapalkonyának, az Ormánságnak és a Drávának lelkes kutatójaként, ismerőjeként, a helytörténeti ismeretek megszállott közvetítőjeként vált ismertté. Életét úgy ismerte teljesnek, ha tudását, tapasztalatait a lelkében rejlő örökséget továbbadja megőrzésre az utókor számára. A 2011-ben megjelent könyve, a Falu az ország peremén is már ennek volt bizonyítéka: múltőrzés, leletmentés a jövő, kiteljesedés és megnyugvás a szerző számára. 2012 őszére elkészült, most megjelenő könyve újabb őszinte vallomás és fontos néprajzi, nyelvészeti, történelmi dokumentum egy egykor volt, ám mára eltűnt néprajzi tájról, az Ormánságról és annak népéről."

(Részlet: Szülőföldem )

1 "Az 1954-es helyesírási szótár szerint még az Ormányság és Ormánság is elfogadott volt. Később az y-t megvonták tőlünk. Sértő, mert egy itt élő ember így ejtette ny-nyel. Erre ált a szánk!"